Op deze pagina

Wij geloven in het belang van een goede samenwerking tussen het zorg- en welzijnslandschap om burgers op een kwalitatieve manier te ondersteunen. ELZ Middenkempen is één van de pilootzones voor de digitale doorverwijstool Zipster. Sinds enkele maanden zijn wij achter de schermen bezig met het opstarten van dit project in onze eerstelijnszone. In de volgende fase stellen we dit graag voor aan de zorgverstrekkers en welzijnswerkers, om daarna Zipster te gaan proefdraaien.

Wat is Zipster?

Zipster is een digitaal platform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Hoe werkt het?

 • Op basis van een psychosociale vragenlijst kan de zorgverlener de noden van de patiënt in kaart brengen. Aan de hand van die noden, raadt Zipster een doorverwijzing aan naar de juiste lokale partners. De zorgverlener geeft dan aan dat de zorgvragen gecontacteerd kan worden. Zo verloopt de doorverwijzing op een duidelijke en éénduidige manier.

Wat zijn de voordelen voor zorgverleners?

 • Door psychosociale noden te adresseren zet je in op het welzijn van je patiënten en zorg je dat ze tijdig geholpen worden alvorens deze noden escaleren.

 • Geen onveilige e-mails met persoonsgegevens of een zoektocht naar de juiste contactpersoon, maar een warme doorverwijzing.

 • Versterkt de samenwerking met hulpverleners
 • Je verneemt of de patiënt al dan niet ondersteund kan worden door de organisatie waarnaar hij of zij is doorverwezen
 • De patiënt wordt zelf opgebeld door de juiste persoon

Wat zijn de voordelen voor ondersteunende organisaties?

 • Je zet in op multidisciplinair samenwerken
 • Het vergroot de visibiliteit van je aanbod
 • Je kan aangeven of je een persoon al dan niet kan ondersteunen
 • Er is een rechtstreekse link tussen hulpverleners (snel en efficiënt)
 • Zipster werkt mee om onderbescherming tegen te gaan
 • Je legt op een actieve manier contact met mensen bij wie je wel een behoefte veronderstelt, maar die vaak zelf niet actief een vraag stellen

Hoe wordt het aanbod opgesteld?

Het doorverwijzingsaanbod wordt in Zipster beheerd door de Eerstelijnszone. Zij bewaken de kwaliteit en capaciteit van organisaties in het ondersteuningsaanbod. Wil je, als hulporganisatie, deel uitmaken van dit aanbod of, als zorgverlener, er gebruik van maken? Meld je dan snel aan.

Hoe meld ik me aan?

Ben je een zorgverlener of welzijnsorganisatie en wil je graag uitproberen hoe het doorverwijsplatform jouw werking kan ondersteunen? Via deze knop kan je eenvoudig registreren voor de proeffase.

Meer info

Ben je zorgverlener? Wil je graag Zipster uitproberen, maar weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Laat je gegevens achter en dan nemen wij contact op om je op weg te helpen. We komen graag een woordje uitleg geven en helpen je met het opstarten.

Een kort demofilmpje van het platform

Video's