Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.

Wij zijn één van de vijftien eerstelijnszones waar ZIPSTER momenteel wordt uitgerold. In samenwerking met onze koepelorganisatie Vivel werken we in 3 fasen: fase 1 is het contacteren van lokale welzijnsactoren om draagvlak te creëren - fase 2 is een testfase met een beperkt aantal zorgverstrekkers en fase 3 is de brede uitrol met alle zorgverstrekkers in onze ELZ om te gaan werken met deze tool.

Meer info kan je vinden op https://www.zipster.care/

Instructiefilmpje Zipster