Sinds 2021 organiseert de Liga samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het Zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie in Houthulst, West-Vlaanderen. Het is telkens een weekend tot aan het randje gevuld met mooie ontmoetingen, inspirerende activiteiten en vitaminen om mee naar huis te nemen.

De jongeren en de gezonde ouders komen er in contact met lotgenoten. Ze krijgen informatie over jongdementie en krijgen daarnaast heel wat tips en inzichten waarmee ze nadien in hun dagelijkse realiteit aan de slag kunnen.

Vanaf 2023 wordt het zomerkamp volledig door Alzheimer Liga Vlaanderen gedragen. Zij stellen dit graag gratis ter beschikking voor zij die er nood aan hebben.

Heb jij een ouder met jongdementie? Ben je jonger dan 21 jaar?

Meer informatie en inschrijven