Deze inhoud is van toepassing op de zones Antwerpen Centrum , Antwerpen Zuid, Antwerpen Oost en Noord Antwerpen

Inwoners van Antwerpen, Schoten, Borsbeek, Wommelgem en Stabroek kunnen dit najaar terecht voor hun coronavaccinatie bij de huisarts, apotheker of tijdens een gezamenlijk vaccinatiemoment in VacCovid.

De Hoge Gezondheidsraad heeft beslist dat dit najaar een vaccinatie tegen COVID-19 aanbevolen is voor alle 65-plussers en wie kwetsbaar is voor de gevolgen van het virus. Daarnaast kan iedereen vanaf 18 jaar het vaccin op eigen verzoek krijgen.

Er komen dit keer geen centrale uitnodigingen of grote vaccinatiecentra vanuit de Vlaamse overheid. De organisatie van de vaccinatie ligt bij de apothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen.

Binnenkort krijgen onze patiënten (voor wie vaccinatie aanbevolen is) een brief van ons waarmee we hen informeren over de mogelijkheden. Wij bieden ook vaccinatie in de huisartsenpraktijk aan. Zo willen we iedereen de opportuniteit geven om gevaccineerd te worden.

Dr. Wim Verhoeven - Huisartsenpraktijk Bartholomeus

Door als apothekers mee te vaccineren hopen we de huisartsen te ontlasten én de vaccinatiegraad te verhogen. Je moet immers nooit ver lopen tot de dichtstbijzijnde apotheek en de drempel om binnen te stappen is laag. Vanaf half september kan je een afspraak maken bij de apotheker. Een afspraak maken is nodig om het vaccineren zo efficiënt mogelijk te organiseren. Op de website www.apotheek.be vind je alle apotheken in je buurt. Of spring gewoon even binnen bij je apotheker, die helpt je vast verder.

Dominique Jans – Apotheek Sequoia

Gezamenlijk vaccinatiemoment in VacCovid vanaf 25 september.

In het najaar is de druk op eerstelijnszorgverleners traditioneel al erg hoog. De eerste lijn doet daarom beroep op de expertise en ondersteuning van de Antwerpse eerstelijnszones om vanaf 25 september een gezamenlijk vaccinatiemoment in VacCovid te organiseren. Zo worden meer inwoners bereikt en wordt erover gewaakt dat andere zorg dit najaar niet in het gedrang komt.

In de vorige vaccinatiecampagnes hebben de eerstelijnszones al heel wat expertise opgebouwd. We zetten hier dus graag met de vier Antwerpse eerstelijnszones opnieuw onze schouders onder. Naast het ondersteunen van het gezamenlijk vaccinatiemoment zetten we ons vooral in om het vaccineren in de eerste lijn zelf zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Geert Van de Voorde – voorzitter Eerstelijnszone Antwerpen Centrum

Het gezamenlijk vaccinatiemoment in VacCovid wordt georganiseerd door de eerste lijn en de Antwerpse eerstelijnszones, in samenwerking met stad Antwerpen, Stabroek, Wommelgem, Schoten, Borsbeek en Logo Antwerpen. Steeds in samenspraak met de Antwerpse Huisartsenkringen en de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA).


Geen centrale uitnodiging, wel op afspraak

In tegenstelling tot vorige covidvaccinaties, worden er nu geen centrale uitnodigingen door de Vlaamse overheid verstuurd. Wie in Antwerpen, Schoten, Borsbeek, Wommelgem of Stabroek woont en een covidvaccinatie wil, kan een afspraak maken bij de huisarts, de apotheker via www.apotheek.be of vanaf 18 september via www.vaccovid.be