Zorg en Gezondheid start IT-ontwikkeling voor een digitaal zorg- en ondersteuningsplan tegen september

Zorg en Gezondheid heeft IT-ontwikkelaar DXC-Cegeka aangesteld om tegen dit najaar een eerste basisversie van het digitale zorg- en ondersteuningsplan te bouwen. Het doel is om tegen het najaar van 2023 een eerste basisversie klaar te stomen. Zorgaanbieders, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsvraag starten dan in pilootprojecten met testen, verbeteren en verder ontwikkelen van deze basisversie van de IT-tool. Deze pilootprojecten zullen in het voorjaar gekozen worden en mee betrokken worden in de technische ontwikkeling aan de hand van co-creatiesessies.

Dit digitale zorg- en ondersteuningsplan mogelijk maken vraagt niet alleen een technische IT-ontwikkeling, maar ook inhoudelijke afspraken wat begrippen zoals zorgplanning, zorgteam, zorgcoördinatie e.d. inhouden en wie waar verantwoordelijk voor is. Zowel voor de technische ontwikkeling als de inhoudelijke keuzes werkt Zorg en Gezondheid nauw samen met de verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn en met patiëntenvertegenwoordigers. Zij namen de voorbije maanden al veelvuldig deel aan werksessies en klankbordgroepen en zullen ook bij de verdere ontwikkeling nauw betrokken blijven.

> Lees meer op de website van Zorg en Gezondheid

Klankbordgroep digitaal zorg- en ondersteuningsplan

Bij de start van bovenstaand plan engageerde Zorg en Gezondheid zich om elke 3 maanden een uitgebreide stand van zaken te geven over de vorderingen in de uitvoering van het programma en de planning voor de komende maanden. Hoewel georganiseerd net voor de kerstvakantie namen 41 mensen deel aan de vergadering.

De opname en gebruikte presentatie zijn terug te vinden op deze website