De Sociale kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening

Kringwerking of monodisciplinair samenwerken is een netwerkvorm die helpt om collega’s te leren kennen van dezelfde beroepsgroep. Ze delen kennis, streven hetzelfde doel na en behartigen de belangen van de beroepsgroep.

Het GBO Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen (OCMW/Sociaal Huis), de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).