Bij de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen streven we ernaar iedere burger met een zorg- of ondersteuningsvraag geïntegreerde zorg aan te bieden. We pogen het welzijn en de gezondheid van alle mensen uit de regio te bevorderen door de samenwerking tussen al de partners te optimaliseren.

De Sociale kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening

Kringwerking of monodisciplinair samenwerken is een netwerkvorm die helpt om collega’s te leren kennen van dezelfde beroepsgroep. Ze delen kennis, streven hetzelfde doel na en behartigen de belangen van de beroepsgroep.

Het GBO Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen (OCMW/Sociaal Huis), de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is, als vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt.