Zorg-Esperanto: kennismakingsdag

Datum:
Locatie: Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De methodiek Zorg-Esperanto wordt steeds meer herkend als een helpend instrument in vele sectoren omdat hij vanuit de concrete zorgpraktijk gegroeid is. 

Zorg-Esperanto biedt:

• inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de zorg en de middelen om deze doelen te bereiken

• een methode om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan niet vastgelegd in een zorgplan

• een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg Zorg-Esperanto is breed toepasbaar.

Zorg-Esperanto biedt voor elke zorgsituatie aanknopingspunten: de zorg voor oudere zorgvragers, personen met dementie, personen met een beperking, gezinnen in een moeilijke opvoedingssituatie, chronisch zieken, personen met een psychische kwetsbaarheid, kersverse ouders, gezinnen in kansarmoede…

Deelnameprijs: 109 euro, inclusief broodjeslunch en een exemplaar van het boek en werkschrift Zorg-Esperanto.

Inschrijven: via dit formulier. Wij sturen u de factuur via e-mail. Na betaling van de factuur bent u definitief ingeschreven.

 

We hopen u rond Zorg-Esperanto te mogen ontmoeten!