Doelstelling project: optimaliseren persoonsgerichte informatieoverdracht bij personen met dementie in verschillende stromen.

Om naast kwaliteitsvolle medische zorg ook persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, is het van belang ook persoonsgerichte informatie te delen. SIBE werkt hiervoor momenteel een projectplan uit samen met partners uit de werkgroep van het overlegplatform dementie in regio Oostende-Veurne. Ook wij participeren in deze werkgroep. Als eerste stap wordt er in kaart gebracht welke persoonsgerichte informatie momenteel gedeeld wordt bij scharniermomenten van personen met dementie. Denk maar aan de overgang van thuis naar ziekenhuis of van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum. In september werd er een vragenlijst verstuurd om dit in kaart te brengen, om zo gerichte acties te kunnen opmaken.