'Zorgen voor morgen': actieplan voor mentaal welzijn

  • 27 april 2020

Onze fysieke gezondheid wordt momenteel danig op de proef gesteld. Maar ook mentaal kruipt het virus in onze kleren. De coronacrisis eist veel van mensen en tast onze weerbaarheid behoorlijk aan. Om ook aandacht te hebben voor het mentaal welzijn van mensen, nu en ook op langere termijn, lanceert Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, een actieplan.

Mentaal welzijn onder druk

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, welzijnswerkers, hulpverleners en begeleiders staan onder zware mentale druk. Stress om hun patiënten te kunnen blijven verzorgen, angst om zelf besmet te geraken en familie aan te steken, stress omdat de samenleving bang is dat zij anderen zullen besmetten, stress omwille van sterftes en wat dat met een mens doet.

Ook zitten veel mensen ‘vast’; thuis of in een verzorgingsinstelling, voor ouderen, in de gehandicaptenzorg of de jeugdhulp.

Maar ook de bredere bevolking voelt de effecten maar al te goed. Het feit dat mensen worden gescheiden van hun geliefden, hun vrijheid verliezen, niet weten of en wanneer het virus en de maatregelen zullen stoppen en zich gaan vervelen, stelt mensen op de proef. Onzekerheid, angst en stress kunnen ernstige gevolgen hebben. Zeker in combinatie met (sociale) isolatie, wegvallen van hulpverleningsbronnen en activiteiten. In die zin spaart het virus niemand.

De gevolgen kunnen zich op verschillende manieren uiten: toename (geestelijke) gezondheidsproblematieken, sociaal-maatschappelijke schrijnende tot zelfs onveilige situaties, …

“Het coronavirus hakt in op onze samenleving. Ik ben erg bezorgd om de gevolgen voor het mentale welzijn van onze bevolking. Het aanpakken van de gezondheidscrisis is nu een topprioriteit. We zullen als samenleving opnieuw moeten opveren. Maar de veerkracht van mensen staat vandaag onder zware druk. Dat wordt een tweede topprioriteit. De relance zal maar lukken als we investeren in mentaal welzijn.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn

Actieplan

De Vlaamse regering wil nu actie ondernemen, niet alleen in deze ‘acute’ fase van de Corona-crisis, maar ook voor de effecten op langere termijn. Experts zijn het erover eens dat de impact op het mentaal welzijn van de bevolking ook na de lockdownperiode nog bijzonder groot zal zijn. Het gaat daarbij zowel om eenmalige uitgaven, om middelen die al waren aangekondigd in het kader van het coronabeleid, als om voorziene budgetten die vervroegd worden aangesproken.

Enkele concrete acties uit het plan:

  • Werken aan zorgzame buurten, i.s.m. lokale besturen, buurtverenigingen, sociaal-culturele organisaties, jeugdorganisaties, …
  • Versterken van initiatieven rond zelfzorg in geestelijke gezondheidszorg
  • Uitbreiden en verder versterken van het aanbod aan chatlijnen. Bijvoorbeeld door nu ook chatfunctie in te voeren voor Centra Geestelijke Gezondheidszorg
  • Versnelde uitrol van “Fit in je hoofd 2.0”
  • Aanpak intrafamiliaal geweld
  • Specifieke aandacht voor rouwbegeleiding nu mensen moeilijker afscheid kunnen nemen
  • Versterken van eerstelijnszones voor psychosociale bijstand
  • Versterken van gespecialiseerde hulp in geestelijke gezondheidszorg
  • Ondersteuning in het werkveld door gespecialiseerde traumapsychologen

Voor de uitvoering van de acties is een brede betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen, partnerorganisaties en partners in zorg en welzijn noodzakelijk. Een stuurgroep zal het beleid en actieplan rond het psychosociaal welzijn mee vormgeven en opvolgen.

Meer informatie

Surf naar www.zorgenvoormorgen.be