Zorggarantie jonge kinderen anno 2022

  • 17 mei 2022

De zorggarantie bestaat al een jaar of 4. Maar sinds januari 2022 zit het in een nieuw kleedje. De bedoeling van zorggarantie is om voor heel jonge kindjes (dikwijls van enkele dagen tot enkele weken oud) in heel problematische/precaire omstandigheden te voorkomen dat een uithuisplaatsing zich opdringt. Wanneer bv een ziekenhuis of huisarts aanmeldt bij het "team jonge kind" dan is het de bedoeling dat er heel snel (bijna onmiddellijk) een aanbod wordt opgestart. Het "team jonge kind" bestaat uit collega's van Opgroeien, maar ze werken nauw samen met andere partners (zoals CKG, pleegzorg, VK,...). Om deze vernieuwde werking in the picture te zetten, worden er twee infosessies georganiseerd. Voor meer info klik hier.