Vijfendertig nieuwe woonzorgcentra krijgen in 2023 ondersteuning van ervaren coaches om de Tubbe-aanpak te implementeren in hun werking. Eéntje daarvan is Zorgnetwerk Trento, campus WZC De Vliet in Zele uit onze Eerstelijnszone.

Wat is Tubbe?

Tubbe wil van woonzorgcentra aantrekkelijke plaatsen maken, waar het goed wonen en werken is.

In de tubbe-aanpak staan ‘relatie’ en ‘goed samenleven’ centraal binnen de arbeidsorganisatie. Zo krijgen bewoners inspraak bij beslissingen over de organisatie van het dagelijks leven. Op dezelfde manier worden personeelsleden betrokken en geraadpleegd. De directie versterkt de autonomie en beslissingsruimte van bewoners en werknemers in de organisatie. Zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met hun leefplek en ook met de familie en de buurt.

Meer informatie op www.tubbe.be

Tubbe in Zorgnetwerk Trento

De principes achter Tubbe zijn niet nieuw in Zorgnetwerk Trento. Sinds 2018 richt Zorgnetwerk Trento zich in volgens de principes van Innovatie arbeidsorganisatie (IAO), Lean zorgmanagement en het voormalig kwaliteitsmodel Prezo. Hierbij wordt al sterk het accent gelegd op participatie en autonomie van bewoner en medewerker. Wat betreft de toepassing van Tubbe bij personen met dementie wordt de werking van ZNW Trento zelfs als inspiratie gebruikt. Deze zijn mooi in beeld gebracht op de Tubbe-website.

Ook bij bewoners die zich verbaal goed kunnen uiten is zijn er systemen ontwikkeld om samen (bewoners en medewerkers) op zoek te gaan naar de behoeften en wensen van de bewoners om die vervolgens samen aan te pakken.

Met de ondersteuning van de Tubbe-coach wenst Zorgnetwerk Trento enerzijds de draad na de covidcrisis terug volledig op te nemen en anderzijds het betrekken van familie en de buurt nog meer te ontwikkelen.

Ontdek Zorgnetwerk Trento op de Tubbe-website:

https://tubbe.be/verhaal/personen-met-dementie-op-bezoek-bij-denise-in-de-keuken-bij-trento/

https://tubbe.be/verhaal/personen-met-dementie-gerard-en-emilienne-breien-al-57-jaar-samen-aan-het-leven/

https://tubbe.be/verhaal/personen-met-dementie-en-stem-geven-waar-er-stilte-is-koesterbeelden/

https://tubbe.be/verhaal/personen-met-dementie-de-wens-van-annie-naar-de-zoo/

https://tubbe.be/verhaal/personen-met-dementietheo-eugene-vrienden-die-samen-naar-vogels-kijken/