Een zorgpad? Wat en waarom?

  • Wat is een zorgpad?

Een zorgpad is een traject dat een patiënt volgt. Het beschrijft welke stappen de zorgverleners moeten doorlopen en/of waar zij betrokken worden in het proces van zorg en welzijn voor de patiënt.

  • Doel

Samenwerken aan betere opvolging van de patiënt doorheen alle lijnen van de zorg heen: van thuis naar eerste- en tweedelijnszorg. Zo willen we komen tot betere kwaliteit van zorg.

Zorgpad dementie

Het project Zorgpad Dementie is een samenwerking tussen empact en Eerstelijnszone Westhoek. Het loopt van december 2023 tot december 2024.

Vragen over dit zorgpad? Contacteer regioverantwoordelijke Bea Van Imschoot via bea.empact@wvlzorgt.be of 0470 38 45 40.