Diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie zijn chronische, niet-geneesbare aandoeningen. Het is van groot belang dat patiënten goed opgevolgd worden en ondersteuning krijgen om een verdere negatieve evolutie tegen te gaan. Die opvolging en ondersteuning kan door heel wat zorgverleners gebeuren, met als belangrijke randvoorwaarde een optimale communicatie.

Vanuit de federale overheid zijn er verschillende 'zorgsystemen' ontwikkeld om deze samenwerking te bevorderen. Binnen deze systemen worden ook terugbetalingsmodaliteiten voorzien.