Zorgpaden en zorgtrajecten ELZ Regio Aalst

Zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Momenteel is een zorgtraject voorzien voor subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

            Diabetes type 2: voortraject & zorgtraject

            Chronische nierinsufficiëntie: zorgtraject

 

Samenwerkingsafspraken in regio Aalst

Voor andere chronische aandoeningen kan in de toekomst een aangepast zorgtraject ontwikkeld worden. Deze zorgpaden kunnen lokaal uitgevoerd worden.

            Zorgpad kwetsbare zwangeren (Aalst)

 


Klik hier voor een beknopt overzicht van de verschillende zorgsystemen