Wat is de zorgraad?

De zorgraad van ELZ Dender heeft vijf prioritaire taken:

 1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
 2. Interdisciplinaire samenwerking stimuleren waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
 3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
 4. De ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) ondersteunen, voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
 5. Gegevens voor de Sociale Kaart aanleveren.

Opdrachten zorgraad

 • Het ondersteunen van het lokaal sociaal beleid
 • Beroepsgroepspecifieke verenigingen ondersteunen die alle vrijwillig toegetreden eerstelijnszorgaanbieders die binnen het werkgebied van de zorgraad hun beroepsactiviteit uitoefenen, groeperen
 • Eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen:
  • Bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning van PZON, met inbegrip van digitale gegevensdeling en het klachtenbeleid bij de interdisciplinaire en multidisciplinairesamenwerking bij het aanbieden van zorg
  • Bij een aanlevering van de gegevens voor de sociale kaart
 • De organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en ondersteuningsvragen, zoals vastgesteld op het bevolkingsniveau binnen het werkgebied van
  de zorgraad, in samenspraak met:
  • Verenigingen van PZON en de verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers
  • Eerstelijnszorgaanbieders
  • De persoon, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorgaanbod
  • Lokale besturen
  • Kan doelgroepspecifiek of wijkgericht

Samenstelling zorgraad

Effectieve leden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 20/06/2023

CLUSTER ZORG

Medische en paramedische beroepen (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en diëtisten) + Eerstelijns geestelijke gezondheid (klinisch psychologen, eerstelijnspsychologische functie en partners actief binnen functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren).

Paul Van Marcke

VBZV

0475 75 43 52

paul@vbzv.be

Dirk Verleyen

Axxon KineKring 052

0477 31 13 53

kine-052@skynet.be

Christel Claus

Netwerk GG ADS – Functie1

0499 92 10 28

Christel.claus@ggzads.be

Bart De Letter

Huisartsenkoepel Vehamed

0475 60 34 46

bart.de.letter@skynet.be

Marleen Haems

KOVAG

0478 23 02 67

marleen.haems@kovag.be

Shirin Van Mele Vlaamse BeroepsVereniging Diëtisten hello@dietisteshirin.be

CLUSTER WELZIJN

Woonzorgcentra, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, centra voor algemeen welzijnswerk en sociale dienst van de openbare centra voor maatschappelijk werk.

Ingrid Van Vaerenberg

Sociaal Huis Dendermonde

052 37 85 97

ingrid.vanvaerenberg@dendermonde.be

Mieke Ruys

Familiezorg

0494 53 28 07

mieke.ruys@familiezorg.be

Natascha Forde

CM Waas en Dender

0475 46 34 93

natascha.forde@cm.be

Elke Hooyberghs

CAW

0490 58 46 53

elkehooyberghs@cawoostvlaanderen.be

Bart Onselaere

WZC - Zorgnetwerk Trento vzw

0477 76 99 64

bart.onselaere@zorgnetwerktrento.be

CLUSTER LOKALE BESTUREN

 • Lokale besturen, vanuit hun regierol, zoals gedefinieerd in het decreet lokaal sociaal beleid

 • Bijdrage vanuit WWOL (wonen-werken-onderwijs-leven) met specifieke aandacht voor Huis van het Kind. Deze cluster omvat een breed perspectief van alle levensdomeinen.

Geert De Geest

Lokaal bestuur Hamme

052 47 55 47

Geert.DeGeest@hamme.be

Annelies Merckx

Lokaal bestuur Dendermonde

0486 68 62 50

annelies.merckx@dendermonde.be

San Cooreman

Lokaal bestuur Lebbeke

0486 23 38 41

sandra.cooreman@lebbeke.be

Johan Anthuenis

Lokaal bestuur Zele

0478 63 14 33

johan.anthuenis@zele.be

CLUSTER PERSONEN MET EEN ZORGVRAAG OF ONDERSTEUNINGSNOOD

 • Verenigingen van gebruikers (personen met een zorg- en ondersteuningsnood), mantelzorgers, vrijwilligers waaronder de diensten oppashulp, …

Luc Geeraerts

0485 53 31 61

geeraerts.luc1@telenet.be

Ann Van Couwenberghe

Dienst voor Oppashulp i-mens

ann.vancouwenberghe@i-mens.be

Gunter Van Dyck

Vzw Allergienet

0486 68 19 51

gunter.vandyck@gmail.com

CLUSTER OPTIONELE PARTNERS

Peter Van Puyvelde

AZ Sint Blasius

0476 94 28 08

peter.vanpuyvelde@azsintblasius.be

Dorien Heuninck

Integratieambtenaar

0498 67 12 55

dorien.heuninck@dendermonde.be