Zorgraad ELZ Dender 2020 - 2023

Effectieve leden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 10/11/2020

CLUSTER ZORG

  • Medische en paramedische beroepen (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en diëtisten) + Eerstelijns geestelijke gezondheid (klinisch psychologen, eerstelijnspsychologische functie en partners actief binnen functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren)

Paul Van Marcke

VBZV

0475 75 43 52

paul@vbzv.be

Dirk Verleyen

Axxon KineKring 052

0477 31 13 53

kine-052@skynet.be

Christel Claus

Netwerk  GG ADS – Functie1

0499 92 10 28

Christel.claus@ggzads.be

Bart De Letter

Huisartsenkoepel Vehamed

0475 60 34 46

bart.de.letter@skynet.be

Ria Vanderstraeten

Beroepsver. Diëtisten

0474 46 26 85

ria.vanderstraeten@sportsnutritionconsultancy.be

Marleen Haems

KOVAG

0478 23 02 67

marleen.haems@kovag.be

CLUSTER WELZIJN

  • Woonzorgcentra, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, centra voor algemeen welzijnswerk en sociale dienst van de openbare centra voor maatschappelijk werk

Ann Boterberg

Sociaal Huis Dendermonde

052 37 85 97

ann.boterberg@ocmw.dendermonde.be

Mieke Ruys

Familiezorg

0494 53 28 07

mieke.ruys@familiezorg.be

Natascha Forde

CM Waas en Dender

0475 46 34 93

natascha.forde@cm.be

David Van Steenbergen

CAW

0499 75 88 40

davidvansteenbergen@cawoostvlaanderen.be

Bart Onselaere

WZC - Zorgnetwerk Trento vzw

0477 76 99 64

bart.onselaere@zorgnetwerktrento.be

CLUSTER LOKALE BESTUREN

  • Lokale besturen, vanuit hun regierol, zoals gedefinieerd in het decreet lokaal sociaal beleid
  • Bijdrage vanuit WWOL (wonen-werken-onderwijs-leven) met specifieke aandacht voor Huis van het Kind.  Deze cluster omvat een breed perspectief van alle levensdomeinen.

Christine Drieghe

Lokaal bestuur Hamme

052 47 55 47

cdr@hamme.be

Annelies Merckx

Lokaal bestuur Dendermonde

0486 68 62 50

annelies.merckx@dendermonde.be

San Cooreman

Lokaal bestuur Lebbeke

0486 23 38 41

sandra.cooreman@lebbeke.be

Johan Anthuenis

Lokaal bestuur Zele

0478 63 14 33

johan.anthuenis@zele.be

CLUSTER PERSONEN MET EEN ZORVRAAG OF ONDERSTEUNINGSNOOD

  • Verenigingen van gebruikers (personen met een zorg- en ondersteuningsnood), mantelzorgers, vrijwilligers waaronder de diensten oppashulp, …

Luc Geeraerts

Okra Dendermonde

0485 53 31 61

geeraerts.luc1@telenet.be

Els Van Uytvanck

Dienst voor Oppashulp i-mens

0477 40 20 85

Els.Vanuytvanck@i-mens.be

Gunter Van Dyck

Vzw Allergienet

0486 68 19 51

gunter.vandyck@gmail.com

CLUSTER OPTIONELE PARTNERS

Hilde Laget

Personen met een beperking

0484 645 118

hilde.laget@gmail.com

Peter Van Puyvelde

AZ Sint Blasius

0476 94 28 08

peter.vanpuyvelde@azsintblasius.be

Dorien Heuninck

Integratieambtenaar

0498 67 12 55

dorien.heuninck@dendermonde.be