Zorgraad ELZ Houtland en Polder

De zorgraad zal functioneren als het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone en bestaat uit een afvaardiging van volgende clusters

  • Cluster Lokale besturen 
  • Cluster Gezondheidszorg
  • Cluster Welzijn 
  • Cluster Persoon en mantelzorger
  • Optionele partners

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.

 

Erkenning en subsidiëring zorgraad

  • Op vrijdag 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit Vlaamse Regering Zorgraden definitief goed. Dat uitvoeringsbesluit regelt de opdrachten, samenstelling en erkenning van de Zorgraden. 

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden (617 kB)