Zorgraad ELZ Scheldekracht

Stappenplan en visie

Het veranderteam voor de ELZ Scheldekracht maakte in het najaar van 2018 werk van een stappenplan voor de vorming van de zorgraad. Het begeleidend document is hier raadpleegbaar.


Intussen werd ook een visietekst betreffende de aansturing van de ELZ Scheldekracht opgemaakt door het veranderteam.

Verwachtingen t.a.v. kandidaten/leden van de (voorlopige) zorgraad

Om deel te kunnen uitmaken van de (voorlopige) zorgraad werden een aantal criteria bepaald in een ledenengagement (zie figuur onderaan deze pagina). Zo wordt onder meer verwacht van de leden van de (voorlopige) zorgraad dat zij een gedragscharter ondertekenen.

Door het invullen van een  kandidaatsformulier stelt men zich kandidaat als lid van de voorlopige Zorgraad van ELZ Scheldekracht. De deadline voor indiening van dit formulier is 31/08/2019.

Tegen 31/10/2019 moet de samenstelling van de voorlopige zorgraad ingediend worden. Om die deadline te halen wordt de samenstelling van de voorlopige zorgraad binnen de ELZ Scheldekracht op 24/09/2019 goedgekeurd door een brede platformvergadering (veranderforum). 

Erkenningsdossier

Tegen 31/12/2019 dient de ELZ Scheldekracht een formeel erkenningsdossier in voor de oprichting van een zorgraad.

Ledenengagement zorgraad ELZ Scheldekracht