Zorgraad ELZ Scheldekracht (alleen voor leden zorgraad)

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De zorgraad (= het bestuursorgaan van de vzw) stuurt de eerstelijnszone aan en kent een diverse en pluralistische samenstelling, op basis van verplichte partners.

 

De zorgraad is eindverantwoordelijke over heel wat zaken en heeft als doel de vzw in leven en op koers houden. De zorgraad, die 20 bestuurders en 3 waarnemers telt, zal bij benadering 4 keer per jaar samenkomen maar tussentijds ook via andere kanalen met elkaar in contact treden. Binnen de zorgraad wordt met een sterk operationeel dagelijks bestuur gewerkt. Het dagelijks bestuur moet vooral kort op de bal kunnen spelen.

Lees meer over de zorgraad van Eerstelijnszone Scheldekracht.