Bestuursorgaan en Eerstelijnsforum ELZ RITS

Bestuursorgaan ELZ RITS

Eerstelijnszone RITS is momenteel samengesteld uit een zorgraad en een eerstelijnsforum. Het Bestuursorgaan is een kleine ploeg van mensen uit verschillende organisaties actief binnen het gezondheids- en welzijnsveld van de eerstelijnszone. Zij doen voorbereidend denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen worden vervolgens afgetoetst aan het eerstelijnsforum.

Bestuursorgaan ELZ RITS

Eerstelijnsforum ELZ RITS

Op het eerstelijnsforum zijn álle stakeholders welkom die betrokken zijn in zorg en welzijn. En met iedereen bedoelen we onder andere:

Personen die als professional op het terrein actief zijn, maar ook P/ZON (persoon met een zorg- en ondersteuningsnood), mantelzorgers, vrijwilligers of burgers

  • Personen in een beleidsfunctie
  • Het lokaal bestuur
  • Patiënten- en mantelzorgvertegenwoordigers
  • ...

Zo wordt iedereen betrokken bij het uitstippelen van een geïntegreerd gezondheids- en welzijnsbeleid.

Wil je als professional of als PZON, ... ook graag aansluiten? Vul je gegevens in en we nemen snel contact op met jou!