Zorgtrajecten en zorgpaden ELZ Regio Aalst

Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Momenteel is een zorgtraject voorzien voor subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

            Diabetes type 2: voortraject & zorgtraject & conventie

            Chronische nierinsufficiëntie: zorgtraject

Diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie zijn chronische, niet-geneesbare aandoeningen. Het is van groot belang dat patiënten goed opgevolgd worden en ondersteuning krijgen om een verdere negatieve evolutie tegen te gaan.  Die opvolging en ondersteuning kan door heel wat zorgverleners gebeuren, met als belangrijke randvoorwaarde een optimale communicatie. Vanuit de federale overheid zijn er verschillende 'zorgsystemen' ontwikkeld om deze samenwerking te bevorderen. Binnen deze systemen worden ook terugbetalingsmodaliteiten voorzien.

pdf bestandzorgtrajecten visueel (150 kB)

Zorgpaden