Zorgtrajecten en zorgpaden in MidWestLimburg

Zorgtrajecten Diabetes en chronische nierinsufficiëntie

Rond bepaalde pathologieën zijn er samenwerkingsafspraken in onze eerstelijnszone:

  • Diabetes: voortraject en zorgtraject
  • Chronische nierinsufficiëntie: zorgtraject

Samenwerkingsafspraken in MidWestLimburg

Andere zorgpaden die actief zijn in Limburg kan je vinden op www.ikzoekeenzorgpad.be. 

Contacteer vzw ELZ MidWestLim