Zorgtrajecten en zorgpaden in WE40

Zorgtrajecten Diabetes en chronische nierinsufficiëntie

Rond bepaalde pathologieën zijn er samenwerkingsafspraken in onze eerstelijnszone:

  • Diabetes: voortraject en zorgtraject
  • Chronische nierinsufficiëntie: zorgtraject

Zorgpaden en zorgtrajecten in WE40

Meer info over de multidisciplinaire samenwerking binnen de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie, alsook over het voortraject diabetes type 2, is hier te vinden.

 

Daarnaast werden in de regio ook een aantal behandelingsprotocollen opgesteld:

  • Obesitas
  • CODP + rookstop
  • Diabetes type 2
  • Chronische nierinsufficiëntie (met bijlage medicatie-aanpassingen)
  • Perioperatief beleid (antitrombotica / anticoagulantia)
  • Preoperatieve richtlijnen
  • CVA: secundaire preventie ischemisch CVA
  • ADHD

Bovenstaande behandelingsprotocollen zijn hier te vinden.

Contacteer WE40