Zorgverlener en tekort aan medisch beschermmateriaal?

  • 22 maart 2020

 

 

 

 

OPGELET! 

De beperkte voorraad die we als eerstelijnszone konden verzamelen geraakt stilaan uitgeput. Dankzij schenkingen (van de openbare besturen binnen Scheldekracht, van ondernemers, de Koning Boudewijn Stichting, …) hebben we sinds de uitbraak van de crisis al heel wat zorgverleners kunnen helpen met hun meest acute noden. Momenteel denken we vanuit de eerstelijnszone na over een nieuwe manier om zorgverleners te ondersteunen op dat vlak. Wij hopen daarover snel te kunnen communiceren.

DEZE ACTIE LOOPT DUS NOG TOT 4 mei, 17u. AANVRAGEN DIE NADIEN WORDEN VERZONDEN KUNNEN NIET MEER BEANTWOORD WORDEN.

 

Als gevolg van de corona-epidemie dreigt een tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal voor verschillende zorgverstrekkers. Eerstelijnszone Scheldekracht wil de acute noden van eerstelijnszorgverleners in Melle, Destelbergen, Merelbeke, Wachtebeke, Lochristi, Wetteren, Wichelen en Laarne in kaart brengen en op anticiperen waar mogelijk.

Wij trachten in hoofdzaak zorgverleners te helpen die niet kunnen rekenen op bevoorrading via de officiële kanalen van toelevering of vanuit de eigen beroepsvereniging of die tijdelijk echt in nood komen. We trachten ook mogelijke leveranciers in kaart te brengen en kunnen u daarover informeren wanneer we u zelf niet kunnen bevoorraden.

Vergeet ook zeker niet het webformulier van de FOD Volksgezondheid in te vullen, om uw nood aan materiaal kenbaar te maken! 

Hebt u momenteel een accuut tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal?! Gelieve dit dan te laten weten via deze bevraging.

Inzake het rationeel gebruik van mondmaskers vragen wij aan iedereen om dit artikel eerst even te lezen.
 

bevraging beschermmateriaal