Zorgzaam Leuven

In Zorgzaam Leuven staat de persoon met zorg- en ondersteuningsnood centraal.
In dit filmpje krijgt de Leuvense burger het woord en vertelt deze waar het allemaal om draait.

“Zorgzaam Leuven” is een langlopend regio-veranderingstraject, met een pilootfase in de periode 2017-2021. Het is een impulsprogramma dat zich richt op een grondige en blijvende vernieuwing in lijn met de “quadruple-aim” doelstellingen.  Om dit te realiseren, wordt een centraal stimuleringsorgaan opgericht ter ondersteuning van de uitvoering van een breed projectplan, dat in co-creatie met alle partners werd uitgewerkt. Het plan steunt op drie pijlers, richt zich naar drie onderscheiden doelgroepen, beoogt het behalen van 10 onderling sterk verweven strategische doelen en 35 operationele doelen.  

Meer info op zorgzaamleuven.be