Als Eerstelijnszone staan wij volledig achter het project 'zorgzame buurten' en bieden ondersteuning aan waar nodig aan de Zorgzame Buurten in onze regio.

In onze Eerstelijnszone zijn er momenteel 3 initiatieven, maak hieronder kennis met ze:

Hallo Buurt

Huis van Welzijn en Zorgbedrijf Harelbeke ervaren een veranderde hulp- en zorgvraag bij hun doelgroep. Hulp- en zorgverlening dient dichtbij, in de leefomgeving van cliënten georganiseerd te worden, problematieken zijn vaker verdoken en complexer van aard. Er is een gedeelde nood aan een aangepaste aanpak en methodiek.

Beide organisaties willen de krachten bundelen in het zoeken naar een passend antwoord om aan de veranderende noden en behoeften van onze Harelbeekse burgers te beantwoorden. Het project Hallo Buurt! wil een mobiele, outreachende dienstverlening uitwerken die de buurt in trekt en mensen in hun eigen leefomgeving aanspreekt en aantrekt. Samen met andere (zorg)partners (Samenlevingsopbouw, mutualiteiten) willen we een netwerk uitbouwen om het aanbod van professionele diensten breder bekend te maken en de toegang tot dit aanbod te vergroten. Door middel van een buurtmobiel (bestelwagen) ingericht als ‘zorgwinkel’ willen we ons aanbod tot bij de mensen brengen.

Daarnaast willen we inzetten op het stimuleren van de buurt zelf tot informele zorg via kleine acties, om zo het ‘kleine helpen’ in de wijk te realiseren.

-> Meer info klik hier

Gouden Buurt

Op een bepaald moment kwam de buurt tussen de Tuighuisstraat, Sint-Antoniusstraat en Zwevegemsestraat in de media wegens overlast en samenlevingsproblemen. De aanwezigheid van de nachtopvang voor thuis- en daklozen, de opvang in studio’s en de inloopwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk zorgen soms voor overlast en onveiligheidsgevoelens. De buurtbewoners geven aan hun buren nauwelijks te kennen en zich onveilig te voelen in hun buurt. Het terrein met leegstaande gebouwen, voorzien is voor het bouwproject van de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Wonen regio Kortrijk’, versterkt dit onveiligheidsgevoel in deze buurt.

Het doel is om meer verbinding te creëren tussen de bewoners/bezoekers van CAW Zuid-West-Vlaanderen en de (kwetsbare) buurt. Wij geloven met onze aanwezigheid heel wat te kunnen betekenen voor de buurt en samen een positief verhaal te kunnen schrijven, waarbij iedereen zich goed voelt in zijn woning en in zijn buurt.

-> Meer info klik hier

Kransvijver Zorgt

Onder de noemer Kransvijver Zorgt wil OCMW Kortrijk wijk De Kransvijver in de Kortrijkse deelgemeente Heule uitbouwen tot een zorgzame buurt. We doen dit samen met netwerkpartners ELZ regio Kortrijk, Groep Zorg H. Familie, wijkcentrum De Zevenkamer, directie welzijn van de stad Kortrijk, vzw Oranjehuis, huisartsenpraktijk de Peperstaat, de lokale apotheek, thuisverpleger en kinesist, wijkagent, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vzw, Familiehulp, Familiezorg, Bond Moyson, Revalidatiecentrum Accent, en alle buurtbewoners.

Op basis van de zorg- en welzijnsnoden van de buurtbewoners, maar ook op basis van de opportuniteiten die zich aanbieden in de wijk, willen we inzetten op de uitbouw van een buurtnetwerk en een zorg- en welzijnsplatform. We geven dit vorm in participatie met de buurtbewoners en de aanwezige zorg- en welzijnsactoren. Het ultieme doel is dat alle buurtbewoners, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning en vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen.

-> Meer info klik hier