Een zorgzame buurt, wat is dat?

--

In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een Zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal. Voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.

Een zorgzame buurt bestaat uit drie luiken:

1. Participatie en inclusie

2. Het verbinden van informele en formele zorg

3. Intersectorale samenwerking

Zorgzame buurten binnen ELZ Vlaamse Ardennen

Binnen Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen worden er momenteel vier zorgzame buurten gefinancierd. Deze projecten lopen tot maart 2024.

 1. Zorgzame buurt in de wijk Marolle (Kruisem) vertrekkend vanuit het woonzorgcentrum vzw Vijvens
  Lees er hier meer over.
 2. ’t Is voor mekaar (centrum Gavere) vertrekkend vanuit de platformpartners in Gavere (o.a. stadsbestuur Gavere, Stichting Lodewlijk De Raedt,
  Lees er hier meer over.
 3. Buurten met Den Overzet (centrum Gavere) vertrekkend vanuit woonzorgcentrum vzw Mariahuis en LDC Den Oever
  Lees er hier meer over.
 4. Zorgzame buurt Ruien, via ontmoeting naar verbinding (Kluisbergen) vertrekkend vanuit het woonzorgcentrum vzw Cur@-Z
  Lees er hier meer over.

Naast deze vier projecten zijn er natuurlijk heel wat andere buurten bij ons in de regio die deze rol van nature opnemen of waar organisaties vanuit deze filosofie werkzaam zijn!

Meer weten? Klik hier!