Zorgzame Buurten is een concept dat met steun van de Vlaamse overheid een opmars kent in Vlaanderen. Ook de stad Mechelen wil dit in praktijk omzetten en van Heembeemd, een Zorgzame Buurt maken. https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/wat

De Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne (ELZ M-K) ondersteunt dit initiatief omdat het kan bijdragen tot geïntegreerde en buurtgerichte zorg waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen, waar zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt, waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-mechelen-katelijne

De eerstelijnszone nam de eerste stappen voor het vormen van een buurtteam met als uitgangspunt dat verbindende buurtprofessionals kunnen bijdragen tot een meer zorgzame buurt door samenwerking met informele actoren. De ELZ ziet kansen voor detectie van noden en toeleiding naar gepaste hulp, zorg en ondersteuning van (kwetsbare) buurtbewoners.