Zorgzame buurten in Leuven

In Zorgzame buurten staan participatie van de buurt, inclusie en levenskwaliteit van de buurtbewoners voorop. We zetten in op de verbinding tussen formele en informele zorg en versterken de samenwerking tussen welzijn- en zorgpartners en partners uit andere domeinen. Om de krachten in Leuven te bundelen hebben we hiervoor een kernteam zorgzame buurten opgericht samen met Stad Leuven en Zorgzaam Leuven. Via overlegmomenten, ondersteunen van buurtoverleg en interessante vormingen bouwen we samen de zorgzame buurten in Leuven verder uit.

--> Weldra meer info hierover