Eind 2021 werden er in onze eerstelijnszone 3 projectaanvragen ingediend voor subsidies in het kader van de “projectoproep Zorgzame buurten voor het Nederlandse taalgebied” die deel uitmaakt van het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering.
De verschillende projectaanvragen die werden ingediend (in totaal 152), werden beoordeeld aan de hand van de criteria buurtprofiel, veranderingstheorie, samenwerking in een netwerk, participatieve aanpak, realistische begroting en verduurzaming.
Begin februari 2022 werd meegedeeld welke projectaanvragen geselecteerd werden, waar onze drie deel van uitmaken.

De komende twee jaar zullen zij met hun netwerk en met de buurtbewoners, bouwen aan een zorgzame buurt.
Meer info over wat een zorgzame buurt is, … lees je hier.

Is jouw organisatie ook bezig rond buurtgerichte zorg en heb je interesse om uit te wisselen met andere partners in de zone die hierrond werken?
Eerstelijnszone Pallieterland organiseert hierrond een uitwisselingsmoment met alle geïnteresseerd partners.
De eerstvolgende is voorzien op donderdag 19 mei 2022 van 13u30-15u00.
Heb je interesse om aan te sluiten, stuur een mailtje naar carmen@elzpallieterland.be

Een overzicht van de reeds bestaande initiatieven in onze zone: