Gisteren, op 10 september, was het de wereld dag Suïcidepreventie.

VLESP

Op deze dag werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Jaarlijks stappen ongeveer 1000 Vlamingen uit het leven. Deze cijfers liggen mogelijks hoger daar de oorzaak van sterfgevallen niet altijd te bepalen is. Daarbovenop onderneemt naar schatting een achtvoud hiervan een suïcidepoging. Dit komt neer op gemiddeld 23 suïcidepogingen per dag in Vlaanderen.

België hoort bij de Europese lidstaten die kampen met hoge suïcidecijfers: het Belgisch suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het gemiddelde binnen de Europese Unie. Voor vrouwen bevindt België zich helemaal bovenaan, gevolgd door Litouwen. Voor mannen hebben 8 andere landen nog hogere cijfers.

Door preventie hopen we de cijfers te doen dalen. Bij VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, kan je terecht voor informatie omtrent preventie en postventie van zelfdoding. VLESP maakt deel uit van de Zelfmoordlijn 1813. 1813 biedt naast een anonieme hulplijn ook de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de preventie van zelfdoding.