De AV is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vzw. De AV is onder meer bevoegd voor de goedkeuring van het ontwerp van begroting, de goedkeuring van de jaarrekening, het beslissen over de mogelijke uitsluiting van een lid, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vzw, de omzetting van de vzw, het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid, het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vzw, het benoemen en het afzetten van bestuurders, het bepalen van de bezoldiging van de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, …

Wens je lid te worden van de AV? Contacteer dan één van onze medewerkers.