BE-EMPOWERed - project in Eerstelijnszone Brugge

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij oudere personen. Ongeveer 1 op de 3 thuiswonende 65-plussers valt jaarlijks. De gevolgen van een val zijn ernstig en kunnen leiden tot breuken, kneuzingen en verstuikingen, bezorgdheid om te vallen, depressie, sociale isolatie en hoge zorgkosten. Daarom is het extra belangrijk om binnen onze Eerstelijnszone in te zetten op een goed valpreventie beleid.

Eerstelijnszone Brugge neemt deel aan het BE-EMPOWERed project van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Overheid zie https://www.valpreventie.be/be-empowered-pilootproject)
Het BE-EMPOWERed project heeft als doel een betere opname en integratie van een valpreventie interventie in de dagelijkse praktijk van professionele zorgverleners en een hogere participatiegraad van 65-plussers.

Binnen dit project organiseert ELZ Brugge in samenwerking met LOGO Brugge-Oostende en het EVV :


* groepssessies voor deze specifieke leeftijdsgroep in najaar '23 en voorjaar '24

groepssessie 2

* workshops voor zorgverleners actief in de eerstelijnszorg van ELZ Brugge

Een eerste workshop over de multifactoriële valpreventie interventie, doorverwijzing, terugbetaling en motiverende gespreksvoering ging door op 24 oktober 2023.

Een tweede workshop is gepland op 27 februari 2024 van 19u30 tot 22u, inschrijven via deze link.

workshop 2

De workshop maakt deel uit van een onderzoeksproject onder leiding van KU Leuven. Dit project is beoordeeld en goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) KU Leuven [G-2022-5783-R2(MIN)].

Er zal gevraagd worden om bij aanvang en na 3 maanden een korte vragenlijst in te vullen.