Ons team

Missie en Visie

Bestuur

Beleids- en actieplan

Omgevingsanalyse en signaalnota

videovoorstelling ‘Samen zijn we Eerstelijnszone Brugge’

Eerstelijnszone Brugge zet zich in voor de gezondheid en het welzijn van elke burger met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
Dit doet ze door het stimuleren van samenwerking tussen burgers, mantelzorgers, zorg- en welzijnswerkers en lokale besturen.
Vanuit deze verbindende rol verstrekken we informatie en geven we advies over ontwikkelingen in zorg en welzijn.
Alsook versterken we acties in de regio die het welzijn van de burger bevorderen en de toegankelijkheid van zorg verhogen.