De meest kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening wordt geboden door veerkrachtige zorg- en hulpverleners die zich goed in hun vel voelen en in een veilige omgeving werken. Werkgerelateerd (mentaal) welzijn is dan ook cruciaal, zowel voor de zorg-/hulpverlener als de patiƫnt.

In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voert Sciensano de Be.well.pro studie uit.

Meer info over de studie vind je hier.

Vul de vragenlijst in.