Het campagnemateriaal voor de najaarsvaccinatie is beschikbaar. U kan dit bestellen via deze link.

Het promomateriaal is beschikbaar in verschillende talen en kan op vraag ook gepersonaliseerd worden. LOGO Zenneland staat ter beschikking om sensibiliserings- en communicatiemateriaal op maat aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep of om een collectief vaccinatiemoment aan te kondigen. (vb. een samenwerking van verschillende huisartsen of verpleegkundigen).

Met zulke vragen kan U steeds terecht bij Natalie Verhelle: natalie@logozenneland.be.