Centrum Geestelijke Gezondheidszorg CGG Largo

Je kampt met een verslavingsprobleem? Spreek er eens over met je huisarts of met een hulpverlener zoals het CLB, een leerkracht... Misschien vinden zij het een goed idee om door te verwijzen naar CGG. Je kunt ook zelf kennismaken met CGG LARGO.

Keer terug naar het overzicht