Deze inhoud is van toepassing op de zones West-Meetjesland en Oost- en West-Meetjesland

Op 26/10/23 vond een webinar ELP voor ouderen en mantelzorgers plaats. Dit werd georganiseerd door Departement Zorg. Graag bezorgen we u hieronder de opname van het webinar en de gegeven presentatie. Tijdens het webinar werden interessante vragen gesteld. De vragen en antwoorden kan u ook hieronder raadplegen.

Bij verdere vragen over de conventie of de mogelijkheden voor uw organisatie kan u terecht op info-psy@health.fgov.be.

Hoe kun je een gesprek bij een eerstelijnspsycholoog aanvragen?

Je kunt zelf een psycholoog of orthopedagoog opzoeken op de lijst (zie hierboven). Je kunt rechtstreeks contact opnemen met haar/hem om een eerste afspraak vast te leggen. Weet je niet goed wie je moet kiezen? Geen probleem, neem contact met een psycholoog uit jouw regio, zij kunnen je indien nodig verder helpen.

Wat is het doel van de conventie?

De conventie ELP wil psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij maken voor kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met milde tot matig ernstige psychische klachten. Bij een geconventioneerde psycholoog betalen cliënten 11 euro voor een individuele sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie. Meer info kan je terugvinden op de website van het RIZIV.

Contact

Lokaal coördinator regio Meetjesland

Rosa De Geest is lokaal coördinator in het kader van de conventie psychologische functies in de eerstelijn en verantwoordelijk voor de eerstelijnszone regio Meetjesland en Schelde en Leie. Zij is het aanspreekpunt voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen uit de regio en ondersteunt bij de ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden. De brug slaan tussen de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnspartners is wat Rosa samen met jullie als lokale partners zal proberen te verwezenlijken.

Contactgegevens Rosa De Geest, lokaal coördinator regio Meetjesland en Schelde en Leie (te bereiken voor samenwerking en coördinatie met partners) rosa.degeest@psy-ovl.be

Vindplaats

Vindplaatsen

Vindplaatsen zijn laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn niet-stigmatiserende plaatsen waar burgers regelmatig aanwezig zijn voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld een buurtcentrum, dokterspraktijk, huis van het kind etc. zijn. Deze plekken worden ingezet met als doel psychologische hulpverlening fysiek dichter bij burgers te brengen en tegelijkertijd de drempel te verlagen om hulp te zoeken voor psychische problemen. Verwacht wordt dat onze geconventioneerde psychologen en orthopedagogen zich de komende maanden meer en meer lokaal zullen verankeren.

Voor de eerstelijnszone Meetjesland hebben we al verschillende organisaties zich opgegeven als vindplaats. Als je een ruimte beschikbaar wilt stellen voor individuele sessies, groepssessies, en/of goeie contacten hebt met een gemeenschap die je wilt toeleiden naar psychologische zorg: lees dan zeker hier verder, vul het formulier in voor de aanvraag of neem eens contact op met de lokaal coördinator.

Groepssessies

In het Meetjesland worden ook groepssessie aangeboden vanuit de conventie ELP. Je leert anderen kennen die met hetzelfde probleem kampen, je ervaart er de steun en ervaring van anderen. Er zijn telkens 2 professionals die de groep begeleiden.

Een overzicht van het groepsaanbod vind je hieronder of hier.

Over Leven

Groepsbegeleiding voor weduwen en weduwnaars
maandelijks op woensdag van 10u tot 12 u

Lokaal dienstencentrum Zonneheem

Schietspoelstraat 9

9900 Eeklo

Lie Down Friday

vanaf 16 jaar voor mensen met (vermoeden van) ADHD, autisme,... die moeilijk tot rust komen
10 sessies

Kruisstraat 19

9910 Ursel

Veerkrachtig zwanger

Voor (toekomstige) ouders die preventief willen werken aan veerkracht tijdens de zwangerschap en na de bevalling
5 sessies - start 30/08/23

9060 Zelzate

Groepstherapie

Voor volwassenen die zich vragen stellen over zichzelf in relatie tot anderen of moeilijkheden ervaren in contact met anderen
6 sessies - start 13 september 23

Veelvoud

Bellemstraat 118

9880 Aalter

Meer informatie

groepssessies voor jongeren (15 -25 jaar)

voor jongeren met ouders met psychisch of afhankelijkheidsprobleem
09/235.22.41

Start 6/11/23

Eeklo

jan.decock@cggadentro.be

0499/ 06 14 06

Groepstherapie

Communicatietraining voor koppels
6 sessies - start 15 november 2023

Veelvoud

Bellemstraat 118

9880 Aalter

Meer informatie