Deze inhoud is van toepassing op de zones West-Meetjesland en Oost-Meetjesland

Hoe kun je een gesprek bij een eerstelijnspsycholoog aanvragen?

Klik hier

Wat is het doel van de conventie?

Wat is het doel van de conventie?

Herinner je dat deze conventie psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij wilt maken voor kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met milde tot matig ernstige psychische klachten? Bij een geconventioneerde psycholoog betalen cliënten 11 euro voor een individuele sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie. Meer info kan je terugvinden op de website van het RIZIV. In de zomermaanden heeft het team van de conventie psychologische functies in de eerstelijn niet stilgezeten: ondertussen zijn er meer dan 300 psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd!

Contact

Lokaal coördinator regio Meetjesland

Rosa De Geest is lokaal coördinator in het kader van de conventie psychologische functies in de eerstelijn en verantwoordelijk voor de eerstelijnszone regio Meetjesland en Schelde en Leie. Zij is het aanspreekpunt voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen uit de regio en ondersteunt bij de ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden. De brug slaan tussen de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnspartners is wat Rosa samen met jullie als lokale partners zal proberen te verwezenlijken.

Contactgegevens Rosa De Geest, lokaal coördinator regio Meetjesland en Schelde en Leie (te bereiken voor samenwerking en coördinatie met partners) rosa.degeest@psy-ovl.be

Vindplaats

Vindplaatsen

Vindplaatsen zijn laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn niet-stigmatiserende plaatsen waar burgers regelmatig aanwezig zijnvoor een ander doeleinde dan psychische gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld een buurtcentrum, dokterspraktijk, huis van het kind etc. zijn. Deze plekken worden ingezet met als doel psychologische hulpverlening fysiek dichter bij burgers te brengen en tegelijkertijd de drempel te verlagen om hulp te zoeken voor psychische problemen. Verwacht wordt dat onze geconventioneerde psychologen en orthopedagogen zich de komende maanden meer en meer lokaal zullen verankeren.

Voor de eerstelijnszone Meetjesland hebben we al verschillende organisaties zich opgegeven als vindplaats. Als je een ruimte beschikbaar wilt stellen voor individuele sessies, groepssessies, en/of goeie contacten hebt met een gemeenschap die je wilt toeleiden naar psychologische zorg: lees dan zeker hier verder, vul het formulier in voor de aanvraag of neem eens contact op met de lokaal coördinator.

Groepssessies

Groepssessies

In het najaar van 2022 zal een beginnend aanbod aan groepssessies opstarten vanuit de conventie. Dit aanbod zal voorlopig vooral lokaal verspreid worden via huisartsen, scholen, etc. In de eerstelijnszone Meetjesland is er nog ruimte om groepssessies te organiseren in 2023. Laat dus zeker van je horen indien je graag met ons iets opzet of weet hebt van bepaalde noden in de regio.

Voorbij verlies

Groepsbegeleiding voor weduwen en weduwnaars
daphne.steenbeke@praktijk-de-zilverberk.be
6 sessies

Lokaal dienstencentrum Zonneheem

Schietspoelstraat 9

9900 Eeklo

Lie Down Friday

vanaf 16 jaar voor mensen met (vermoeden van) ADHD, autisme,... die moeilijk tot rust komen
lore@itoswetteren.be
10 sessies

Kruisstraat 19

9910 Ursel

Veerkrachtig zwanger

Voor (toekomstige) ouders die preventief willen werken aan veerkracht tijdens de zwangerschap en na de bevalling
hannelorevandeneynde@outlook.com
5 sessies

Praktijk ZEG

Asseneedsesteenweg 94 bus 001

9060 Zelzate

Verbinden met je partner via het lichaam

In relatietherapie worden thema’s op een verbale manier benaderd, terwijl de nadruk in deze sessies ligt op de lichamelijke beleving ervan.
info@praktijkveelvoud.be
3 sessies

Qimoonyoga

Verbindingsweg 82

9920 Lievegem

Meer informatie

Groepstherapie

voor mensen die in hun dagelijks leven en in relaties tegen patronen aanlopen die ze graag willen veranderen
info@praktijkveelvoud.be
6 sessies

Veelvoud

Bellemstraat 118

9880 Aalter

Meer informatie

groepssessies voor jongeren

voor jongeren (15-20 jaar) met ouders die het soms wat moeilijk hebben
emma.vanginderen@cggadentro.be
 09/ 396 91 92

6 sessies

De Plek

Herbakkersplein 5

9900 Eeklo