Nieuws

  • 30 maart 2020
tandarts

Wat te doen bij tandproblemen? Beslissingsboom van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen

Patiënten die geen urgentiebehandeling nodig hebben, worden op dit moment niet behandeld vanwege het grote risico op virusoverdracht.  Periodieke controles zijn op dit moment immers niet aan de orde.
depressie
  • 30 maart 2020

Tijdelijke maatregelen RIZIV m.b.t. eerstelijnspyschologische zorg

Om tegemoet te komen aan de uitzonderlijke nood aan psychische zorgverlening die ten gevolge van de Covid-19-crisis kan ontstaan, zowel bij burgers als bij professionelen, neemt het RIZIV tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns psychologische zorg door klinisch psychologen of klini
  • 30 maart 2020

Signaleer kritische situaties bij kwetsbare Gentenaars die thuis wonen

Het departement Ouderenzorg van Stad Gent vraagt om kritische situaties van kwetsbare mensen die thuis wonen te signaleren aan de lokale dienstencentra of
  • 29 maart 2020

Triage bij de tandartsen

Ook bij de tandartspraktijken zijn de consultaties terug gevallen op het strikt noodzakelijke. Momenteel werken de meeste tandartsen niet of heel beperkt, wegens te weinig mogelijkheden voor bescherming en de hoge risico’s.
  • 30 maart 2020

Enquête: welke impact heeft de coronacrisis op jouw gezin?

Het zijn uitzonderlijke tijden. Er gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Kinderen kunnen geen lessen volgen op school en veel ouders moeten noodgedwongen thuis werken. Fysiek contact tussen grootouders en kleinkinderen is uitgesloten.
  • 29 maart 2020

Stand van zaken beschermingsmateriaal

Chirurgische en FFP2 mondmaskers Vorig weekend werden de ziekenhuizen en het pretriagecentrum van de huisartsen bevoorraad met mondmaskers door de FOD Volksgezondheid.
  • 29 maart 2020

Kinesitherapie in tijden van corona

Ook bij de kine worden niet strikt noodzakelijke behandelingen uitgesteld, op basis van de inschatting van de kinesitherapeut. Behandelingen (zoals massage, mobilisatie, ademhalingstechnieken, oefentherapie, lymfedrainage...) die doorgaan, gebeuren met de nodige voorzorgsmaatregelen.
guardian angel
  • 30 maart 2020

Opstart COVID-19 patiëntenronde Kring Thuisverpleging Scheldekracht

Momenteel worden de eerste corona-patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen. Velen van hen moeten sowieso thuis verdere verzorging krijgen in afzondering vermits zij nog als ‘besmette’ patiënt dienen beschouwd te worden.        
  • 29 maart 2020

Afspraken met de apothekers mbt handalcohol

Door de grote vraag naar alcoholgel en de hoge prijzen die daarvoor gevraagd worden, hebben we vanuit de Eerstelijnszone de vraag gesteld aan KOVAG om te bekijken wat zij daarin kunnen betekenen.
  • 29 maart 2020

Organisatie van (dringende) thuiszorg in coronatijden

De Corona-crisis noopt ons allen om onze capaciteit in de gezondheidssector zo efficiënt mogelijk in te zetten zowel binnen de ziekenhuizen als op de eerste lijn.