Nieuws

  • 1 december 2021

QVAX opnieuw beschikbaar voor boostervaccinatie

Vanaf donderdag 2 december wordt QVAX opnieuw ter beschikking gesteld.
phishing mail
  • 1 december 2021

Kijk uit voor valse uitnodigingen voor vaccinatie

Cybercriminelen grijpen elke actualiteit aan om de internetgebruiker in de val te lokken.  Het is dan ook te verwachten dat er vroeg of laat valse uitnodigingen voor vaccinaties de ronde doen.
Slaaptraining
  • 30 november 2021

Slaaptraining voor jongeren met ADHD

Veel jongeren met ADHD hebben slaapproblemen, wat vaak zorgt voor problemen op school, thuis en een verergering van de ADHD symptomen.
elp
  • 30 november 2021

Help jij de noden van Geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen?

Misschien herinneren jullie zich nog de communicatie in september vanuit de Federale Regering "Iedereen naar de psycholoog voor 11 euro". Jammer genoeg kwam die communicatie net iets te vroeg en onvoldoende genuanceerd.
  • 1 december 2021

Bevraging zorgnoden psychisch welzijn i.k.v. conventie GGZ

Een nieuwe RIZIV-conventie zorgt ervoor dat de terugbetaling van klinisch psychologen en orthopedagogen op korte termijn sterk uitgebreid wordt. Hierdoor zal het aantal klinisch psychologen en orthopedagogen die aan een verlaagd tarief kunnen werken sterk uitbreiden.
logo radar
  • 30 november 2021

Themaspecifiek consult voor kinderen en jongeren - Radar

Loop je als professional uit de niet-gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren vast met een kind/ jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema rond psychisch welzijn, of wil je graag meer houvast bij het werken met een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifi
triagepost Eizeringen
  • 30 november 2021

Heropening testcentrum oude tramstatie te Eizeringen vanaf 3 december 2021

We kunnen er niet langer omheen. De cijfers stijgen dagelijks en de daarbij horende vraag naar testen wordt steeds groter. Hierdoor stijgt ook de druk op de huisartsen uit het Pajottenland en de testcentra in de naburige gemeenten.
  • 30 november 2021

Onderzoek naar de maturiteit van geïntegreerde zorg in België: perceptie van de patiënten

  Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp? Dan zijn we op zoek naar jouw mening over de huidige samenwerking tussen verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties (geïntegreerde zorg).
  • 30 november 2021

Training onthaal Gentse gezinnen - startdag 2

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd organiseert op 16 december een tweede trainingsdag 'onthaal Gentse gezinnen'. De training gaat over de visie en de kernacties uit de gedeelde onthaalfunctie voor Gentse gezinnen (HvhK, zone OOJ en Brede Instap).