Nieuws

  • 27 januari 2021
VAXPO

Opbouw vaccinatiecentrum VAXPO klaar eind deze week

Al meer dan 1000 vrijwilligers hebben zich aangemeld om mee te helpen.
Collega's gezocht
  • 27 januari 2021

Vacature populatiemananger

De populatiemanager volgt het aantal vaccinaties op tijdens deze grootschalige campagne. Je monitort dus de vaccinatiegraad voor eerstelijnszone Regio Menen zodat die gelijke tred houdt met de vaccinatiegraad in de rest van Vlaanderen.
Vacatures
  • 26 januari 2021

Vacature populatiemanager bij ELZ WE40

ELZ WE40 is op zoek naar een populatiemanager i.k.v. de vaccinatiecampagne binnen onze regio.
Collega's gezocht
  • 27 januari 2021

Vacature programmamanager

De programmamanager is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.
Vacatures
  • 26 januari 2021

Vacature projectmedewerker covid-19 bij ELZ WE40

ELZ WE40 werft aan: projectmedewerker covid-19.
header hulplijnen.be
  • 27 januari 2021

Blijf praten!

Het mag niet onderschat worden. De kleine gesprekken – collega’s onder elkaar, met je eigen klanten, bij de bakker, met vrienden of familie – die doen deugd. Ze helpen je verder, verlichten je zorgen, …. Die contacten vormen dag in dag uit onze eigen hulplijnen.
covid-19
  • 26 januari 2021

Wekelijkse update coronacijfers in Oostende

Wekelijks geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een update over de coronacijfers. Het aantal besmettingen in Oostende is gestegen, in lijn met de nationale trend.
baby
  • 26 januari 2021

COVID-19 Vaccinatie bij kinderen, zwangerschap en borstvoeding - NVKVV en VBOV

De vaccinatie van het zorgpersoneel en van de bevolking is een belangrijke factor in de strijd tegen COVID-19. Om die vaccinatiegraad te optimaliseren zullen verpleegkundigen en artsen de komende maanden stapsgewijs de vaccins toedienen.