Criteria voor nieuwsitems en kalenderitems - ELZ Gent

Wil jij een nieuwsitem laten opnemen in onze nieuwsbrief? Hou er dan rekening mee dat we enkel items opnemen die aan onderstaande criteria voldoen:

Doelgroep

 • Eerstelijnswerkers en -organisaties die in de regio Gent actief zijn.
 • Dit kunnen zowel basiswerkers als middenkader zijn.
 • We richten ons niet naar het brede publiek.

Doelstellingen 

 • Het Gentse eerstelijnswerkveld informeren over evoluties binnen het werkveld, die niet door ELZ Gent zelf georganiseerd worden:

  • Acties, vormingen, beleidsinitiatieven, …
  • Wijzigingen op het terrein
   • Veranderingen bij organisaties (bijkomen, verdwijnen, fusies, …)
   • Veranderingen relevant bij doorverwijzingen (wijzigingen qua doelgroep, …)
  • De impact op het Gentse werkveld van bovenlokaal gewijzigde regelgeving.
   • De inhoud van een nieuw decreet, Besluit van de Vlaamse Regering, … wordt niet toegelicht. Indien dit tot wijzigingen leidt in het werkveld worden die wel weergegeven.
 • Het Gentse eerstelijnswerkveld informeren over de eigen activiteiten van Eerstelijnszone Gent vzw.

Communicatieprincipes

 • Korte en krachtige berichtgeving waarbij we doorlinken naar een groter bericht op de website of website van de partner of geüpload document.
 • Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de “moederpagina” van de informatie, die beheerd wordt door de “eigenaar” van de activiteit, en het bericht via de nieuwsbrief naar de zorgverstrekkers.
  • De moederpagina moet geschreven, opgemaakt en up to date gehouden worden door de eigenaar van de activiteit. Het verspreiden naar de partners op het werkveld, het opmaken van het bericht op de website en in de nieuwsbrief van ELZ gebeurt door ELZ zelf. Daarom is het essentieel dat er een link naar een specifieke webpagina of een upload van een document kan gebeuren.
 • Er worden geen commerciële berichten of evenementen gecommuniceerd.
 • Er worden geen berichten gecommuniceerd ten nadele van personen of groepen.
 • We nemen berichten van partners mee op in onze nieuwsbrief
 • Only once principe: toevoegen van informatie op website leidt tot automatische toevoeging in de nieuwsbrief.
 • De gevoerde communicatie kent een lokale context:
  • bovenlokale info mag slechts beperkt % van nieuws/kalender inhouden;
  • het moet aansluiten bij lokale noden/onmiddellijke impact hebben op dagdagelijkse praktijk;
  • er moet een link gelegd kunnen worden met lokale context (in enkele zinnen moet dit mogelijk zijn)
 • Communicatie (nieuwsitem, kalenderitem,...) is minimum voor 2 disciplines (zorg, welzijn, ...) interessant
 • ELZ Gent schrijft geen eigen berichten, maar linkt zoveel mogelijk door naar de originele info van partners. Wel doen we de finale redactie van het bericht om zware stijlbreuken te vermijden.
 • Burgerinfo kan opgenomen worden als de communicatie naar professionals gericht is. “Bv: verwijs nu door naar nieuwe rookstopcursussen”
 • Relevante vacatures binnen Gent

Bijkomende criteria nieuwsberichten/kalenderitems

 • Het bericht moet nieuwswaarde hebben
 • Impact hebben op Gent en/of Gentenaars
 • Binnen zorg of welzijn gesitueerd: dit wordt breed geïnterpreteerd: ook berichten van/voor belendende sectoren worden mee opgenomen.
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek enkel wanneer verschillende disciplines worden gezocht. Monodisciplinaire studies eerder via de beroepsgroepen.
 • Zoveel mogelijk doorlinken naar andere websites.
 • ‘Evenement’ moet in de Gentse regio plaatsvinden (tenzij initiatief ver buiten de regio plaatsvindt maar inspeelt op een lokale nood).
 • Wat niet:
  • politiek getinte boodschappen
  • jaarverslagen
  • bovenlokaal nieuws zonder directe impact op de dagdagelijkse praktijkvoering
  • voorstelling van aanbod of diensten (tenzij ingrijpende wijziging heeft plaatsgevonden)
  • verslagen van werkgroepen ELZ Gent
  • boekvoorstellingen
  • voorstelling personeel