Eerstelijnszone Gent is een open netwerkorganisatie. We ondersteunen zorg- en hulpverleners in Gent en werken nauw samen met Stad Gent. Samen stemmen we hun werk beter op elkaar af. Op die manier werken we aan een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.