Missie

eerstelijnsplatform

Een eerstelijnsplatform wil een overlegplaats zijn voor lokale actoren en basiswerkers uit de zorg- en welzijnssector. Het wil mensen samenbrengen uit verschillende beroepsgroepen, organisaties en voorzieningen om deze met elkaar te verbinden. Binnen het platform wordt het interdisciplinair samenwerken over de organisatie- en sectorgrenzen heen gestimuleerd.

Voorheen was dit initiatief gekend onder de naam ‘Overlegplatform Thuiszorg’ of OPT. Om de eenduidigheid binnen de provincie te behouden werd afgesproken met alle West-Vlaamse eerstelijnszones dergelijke initiatieven bij voorkeur onder de noemer ‘eerstelijnsplatformen’ te organiseren. Dit vermijdt eveneens de misvatting dat louter onderwerpen met betrekking tot ‘thuiszorg’ aan bod zouden komen.

Binnen een eerstelijnsplatform ligt de klemtoon op lokale uitwisseling en afstemming binnen een brede eerstelijn. Het platform heeft een adviserende rol naar de lokale besturen en de zorgraad. De belangrijke partners bij de organisatie van het eerstelijnsplatform zijn de zorgraad, de lokale besturen, de kringwerkingen en clusters. Het wordt aangemoedigd om ook bevoegde mandatarissen te betrekken binnen het platform.

Agenda

Bij de samenstelling van de onderwerpen die aan bod komen wordt telkens stilgestaan bij de actualiteit en/of nieuwe projecten. Deze worden aangedragen door het platform zelf, de lokale besturen, de zorgraad en zijn clusters, de kringen en de ziekenhuizen (i.k.v. transmurale zorg). Op een eerstelijnsplatform wordt voldoende ruimte voorzien voor vraag en antwoord van alle betrokkenen.

Organisatie

Er worden 2 eerstelijnsplatformen per jaar georganiseerd over twee deelgebieden in onze zone:

  • De Haan, Blankenberge, Zuienkerke
  • Knokke-Heist, Damme

Dit gaat in totaal om 4 eerstelijnsplatformen per jaar.