gbo

Introductie

De weg vinden naar de juiste hulp is voor veel mensen niet gemakkelijk. Vaak weten ze niet bij welke instantie ze terechtkunnen met hun vraag. Ze hollen van het kastje naar de muur en overal moeten ze hun verhaal opnieuw doen. Daar brengt het geïntegreerd breed onthaal (GBO) verandering in.

Het GBO zorgt ervoor dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp belanden. Het GBO wil iets doen aan onderbescherming en nauw aansluiten bij de vragen en noden van mensen. Ze is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

  1. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  2. het tegengaan van onderbescherming.

In het GBO bundelen het OCMW, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) de krachten om beter samen te werken om die doelstellingen te realiseren. Hiervoor stemmen ze ook af met andere lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

GBO initiatieven

De West-Vlaamse GBO’s plaatsen op regelmatige basis een sociaal recht in de kijker. Via een filmpje, webinar of artikel worden de zorgverleners grondig geïnformeerd. Tegelijkertijd willen we deze informatie ook visualiseren naar de burger toe, bijvoorbeeld in de vorm van een overzichtelijke flyer. Op deze manier wil men onderbescherming tegengaan voor de meest kwetsbaren in de samenleving en ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar rechten kent én ook gebruikt.

GBO onderwerpen

  • Het Groeipakket
  • Ziekenfondsbijdragen
  • Energie
  • Wonen
  • Bewindvoering
  • ...