GBO centrale

GBO-centrale

De GBO-centrale is de overkoepelende term voor die diverse ondersteuningsinitiatieven: begeleiding, informatie en inspiratie voor jouw GBO-samenwerkingsverband.

Welzijn en Samenleving - De GBO-centrale | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be)