Werkatelier GBO

Er bestaan in de zone waardevolle initiatieven waarmee we graag de link maken, zoals onder meer het 'Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Scheldekracht'.

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het is één van de opdrachten van de eerstelijnszones om de ontwikkeling van het GBO te ondersteunen en het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om werk te maken van de creatie (of het versterken) van een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie.

Klik hier voor de link naar het toeleidingsformulier éénoudergezinnen GBO.

GBO Scheldekracht

GBO – éénoudergezinnen

Organisatiestructuur

Trefdag GBO Scheldekracht

GBO - centrale

GBO centrale.jpg

Interesse of vragen?

Heb je interesse in hoe het GBO-project loopt binnen onze eerstelijnszone? Of heb je vragen?

Contacteer gerust de aanspreekpunten vermeld bij de organisatiestructuur of mail ons via info@elzscheldekracht.be.