GBO Scheldekracht

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het is één van de opdrachten van de eerstelijnszones om de ontwikkeling van het GBO te ondersteunen en het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om werk te maken van de creatie (of het versterken) van een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie.

Klik hier voor de link naar het toeleidingsformulier kwetsbare gezinnen GBO.

Momenteel is deze pagina nog in opmaak met meer informatie over de organisatiestructuur, de doelgroep van kwetsbare gezinnen, de 'GBO-centrale' en de trefdag.

Bij vragen kan je terecht bij de GBO coördinatoren van onze regio: