GBO Scheldekracht

GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het is één van de opdrachten van de eerstelijnszones om de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO te ondersteunen en het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om werk te maken van de creatie (of het versterken) van een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie.

De weg vinden naar de juiste hulp is voor veel mensen niet eenvoudig. Vaak weten ze niet bij welke...

De GBO-centrale is de overkoepelende term voor die diverse ondersteuningsinitiatieven: begeleiding...