De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten lanceren een openbare raadpleging over het nationale actieplan

Health & Environment

Leefmilieu-Gezondheid 2023-2029 (NEHAP). Dat leefmilieu en gezondheid elkaar beïn-vloeden, weten we al lang. In 1994 moedigde de WHO Europa de lidstaten al aan om nationale actieplannen leefmilieu-gezondheid te ontwikkelen. Ondertussen zitten we aan de derde editie van NEHAP, dat start eind 2023 en loopt tot 2029.

De openbare raadpleging loopt nog tot 15 oktober.