We vinden het nog steeds belangrijk dat alle stakeholders die betrokken zijn in zorg en welzijn binnen Gent, betrokken blijven bij de eerstelijnszone. Maar gezien het aantal plaatsen binnen de zorgraad beperkt is, wordt er ook een Gents Eerstelijnsforum (GEF) georganiseerd. Iedereen is welkom op dit event en kan zijn inbreng doen.  Dit heeft door de covid pandemie stil gelegen, maar we willen dit graag opnieuw oppikken. Wil je mee nadenken over de toekomst van eerstelijnszone Gent? 

Op 14 juni vond het GEF opnieuw plaats. We willen langs deze weg nog eens de aanwezigen bedanken voor hun deelname. Er was een talrijke opkomst, bevlogen gastsprekers en er is heel veel input verzameld met het oog op ons komend meerjarenplan. En dit alles in een hele mooie Gentse setting, onder een stralende zon. Tijdens de netwerkmomenten hebben we vernomen dat er ook nuttige linken zijn gelegd en dat eerstelijnsprofessionals elkaar wat beter gevonden hebben.

Het was een aangenaam weerzien na de coronajaren. Er werd gewerkt in kleinere groepen over verschillende thema’s, elk in een aparte ‘space’. We hebben ons oor bij hen te luister gelegd, over thema’s zoals preventie, doelgerichte zorg, eerstelijnsnetwerken, geestelijke gezondheidszorg, toegankelijkheid en vermaatschappelijking van de zorg, beleidssignalen, interprofessionele en intersectorale samenwerking… Boeiende thema’s waarover we de eerstelijnsprofessionals wouden horen.

Verslag Gents Eerstelijnsforum