Informatie over GIPS-overleg

Eerstelijnszone Gent ondersteunt het netwerk van hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire/onzekere verblijfssituatie. Concreet gaat het om gezinnen die ofwel asielzoeker, erkend vluchteling, subsidiair beschermd, uitgeprocedeerd, clandestien migrant, geregulariseerd of nieuwe EU-burger zijn.

De bedoeling van het netwerk (bestaande uit Buurtstewards voor IEM, Straathoekwerk, Consultaties K&G en Inloopteams, Transithuis en Woonteam van CAW, Medische kaart en casemangement OCMW, Trajectbegeleiding vzw JONG, Brugfiguren Onderwijs, Krasdiensten en werkgroep vluchtelingen, Amal, de sociale diensten van de ziekenhuizen,...) is om af te stemmen tussen alle actoren en acties rond dit thema en ondersteuning te bieden aan vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met deze gezinnen. Dit via de tool https://wegwijsingent.be/, cliƫntoverleg met neutrale voorzitter en vorming.