Herfstforum ELZ Leuven Zuid

Op donderdag 13 oktober vond het Forum van ELZ Leuven Zuid plaats in zaal Libbeke in Lubbeek. Een 50-tal enthousiaste deelnemers werd warm ontvangen met een hapje en drankje. Het netwerkmoment stond vooral in het teken van informatiedeling, kennismaking, en actief met elkaar het gesprek aangaan.

Wat er vooraf ging...
Voor de update van ons beleidsplan vormt een analyse van onze omgeving een belangrijke basis. Dit vraagt niet alleen het verzamelen van cijfergegevens, maar ook het meer in detail bespreken ervan en het aftoetsen aan de praktijk van alledag.
Om dit onder meer mogelijk te maken organiseerden we in september en oktober in elk van onze 7 gemeentes een lokale focusgroep. De input verworven tijdens deze focusgroepen vormde de rode draad in het Forum.

Gemeenschappelijkheden en prioriteiten
Om op eerstelijnszone niveau te komen tot gedragen keuzes, zijn we op zoek gegaan naar gemeenschappelijkheden. Dit leverde ons een 13-tal topics op die in alle gemeentes een onderwerp van gesprek vormden:

Gemeenschappelijke topics

Het Forum kreeg de opdracht om samen op zoek te gaan naar prioriteiten. Elke deelnemer mocht 5 onderwerpen een prioriteitssticker geven. De geselecteerde kerntopics (vetgedrukt in de tabel) vormden de insteek aan de werktafels. Deze teams, samengesteld vanuit een diverse achtergrond, gingen elk aan de slag met een 2-tal topics:

  • Welke acties kunnen hierrond ondernomen worden? Welke stappen moeten gezet worden rond het betreffende topic? En door wie (welke partner, instantie, …)?
  • Wat kan de ELZ hierin betekenen?

Volgende stappen
De verzamelde input uit de 7 werktafels wordt momenteel verwerkt en geeft ons een mooie basis om weer op verder te bouwen.
Bedankt aan iedereen om samen alweer een stap verder te zetten richting gemeenschappelijke uitdagingen en concrete acties om mee aan de slag te gaan!

Benieuwd naar meer informatie? Bekijk dan zeker de presentatie.

Impressie Forum