Interdisciplinair of interprofessioneel samenwerken is een manier van samenwerken tussen de eerstelijnsprofessionals van verschillende disciplines binnen zorg en welzijn. Het doel is samen zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing op maat van de persoon met een (hulp)vraag. Het is een shift van de klassieke aanpak naar een kwaliteitsvolle aanpak op maat.

Nieuws over interdisciplinair samenwerken

Dender, Interdisciplinair samenwerken

Hoe kan je familiaal geweld herkennen? Waar kan ik als professional op letten bij partnergeweld of bij ouderenmis(be)handeling?
...

Activiteiten over interdisciplinair samenwerken

-

Met dit forum vertrekken we vanuit de resultaten van de 'omgevingsanalyse ELZ Bonstato' om een interactief netwerkmoment voor onze partners te bekomen!